Blog Image

Curt Johanssons blogg

ETT ROP FRÅN MITT HJÄRTA

Undervisning Posted on 23 jan, 2017 18:58:48

Inför detta nya år – 2017 har jag ett rop i mitt hjärta: ”LÅT MIG FÅ SE DIN HÄRLIGHET!” En gång för 1500 år sedan ropade en gudsman ut samma fras från djupet av sitt hjärta. Du finner detta i 1 Mos. 33:18. Det var Moses, som i en av de värsta kriserna efter Israels barns utmarsch, ropade ut:

”LÅT MIG FÅ SE DIN HÄRLIGHET!”

Mose hade varit uppe på Sinai berg i fasta och bön under 40 dagar. Under denna period fick han mottaga stentavlorna med Guds bud. Men då han var däruppe inför Guds ansikte skedde något fruktansvärt nere i Israels läger. Folket vände sig till Aron och sa till honom:

”Kom och gör oss en gud, som ska går framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte” (1 Mos. 32:1).

Det behövdes bara att Mose lämnade folket några veckor, så var de redo att skaffa sig en avgud. Avfall kan gå väldigt snabbt. Aron var med på noterna och så tillverkades en guldkalv av ihopsamlade smycken. Sedan åt man och drack och därefter satte man igång att roa sig. Detta beteende är nog inte främmande för dagens kristenhet heller, tyvärr.

Naturligtvis upptändes Guds vrede över det fruktansvärda som hade hänt i lägret, och Gud ville förgöra dom allesammans. Men gudsmannen Mose gick inför Herren och bönföll Gud om förbarmande. Jag är personligen tacksam för alla böneinitiativ som tas i vårt land idag. Många församlingar har utlyst bön- och fasta i början av detta nya år. Vår församling är inne i en 4 veckors bön- och faste-vakt. Vi läser de gripande verserna i 2 Krön. 7:14

…,men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Det finns bara en väg för oss, om vi skall få se EN NY TID I SVERIGE, och det är genom att också vi ödmjukar oss och söker Gud i bön och även fasta.

På grund av Mose intensiva bön så skonade Gud folket. Detta folk som hade sett så mycket av Guds under och härlighet. Gud hade varit med dom i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten, och ändå avföll de så snabbt. Det är märkligt att människor kan ha varit med i de starkaste väckelse-sammanhangen och ändå avfalla på det mest förskräckliga sätt. Man får aldrig underskatta syndens makt att bedraga.

På grund av Mose bön så lovade Gud att sända en ängel med dom, men Mose var inte nöjd med detta. Han förstod betydelsen av att Guds välbehag och Hans närvaro fanns med i Israels läger. Han säger i 2 Mos. 33:14-16:

”Om din närvaro inte går med så ska du inte alls låta oss dra upp härifrån, För hur skall man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden.”

Mose sa helt enkelt, att om inte du går med oss Gud, så stannar vi här i öknen tills vi dör. Han visste, att endast med Guds hjälp kunde de nå fram till och inta löfteslandet.

Idag har vi fina kyrkolokaler, moderna instrument, fina program och mänskligt sett allt vad som behövs, men, ändå, utan Guds närvaro, härlighet och kraft så är vi hjälplösa och maktlösa, då det gäller att konfrontera de krafter som är verksamma i vår värld. Därför behöver vi ödmjuka oss och vända oss till Herren med ett rop från vårt innersta:

”LÅT OSS FÅ SE DIN HÄRLIGHET PÅ NYTT”!

Det är endast Guds närvaro, Hans härlighet och kraft som gör att vi kan utmärka oss framför alla andra folk. Äger vi inte detta blir vi som alla andra folk och är i fara att bli marginaliserade, undanträngda och i värsta fall nedtrampade.

Låt oss lyssna till profeten Jesajas uppmaning:

STÅ UPP, STRÅLA, FÖR DITT LJUS KOMMER OCH HERRENS HÄRLIGHET GÅR UPP ÖVER DIG. SE, MÖRKER SKA TÄCKA JORDEN OCH TÖCKEN FOLKEN, MEN ÖVER DIG SKA HERREN GÅ UPP, HANS HÄRLIGHET SKA UPPENBARAS ÖVER DIG. HEDNAFOLKEN SKA VANDRA I DITT LJUS OCH KUNGAR I GLANSEN SOM GÅR UPP ÖVER DIG (Jes. 60:1-3).

Det är hög tid för oss som Guds församling i Sverige att resa oss och inta vår plats i Kristus. Mose fick uppmaningen: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan, När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag skall låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi” (2 Mos. 33:21-22).

Vår klippa är Kristus! Lina Sandell skrev den odödliga sången: ”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig…”. Vår räddning är att finna vår plats I KRISTUS, där finner vi trygghet och räddning. I Honom kan vi komma inför Guds ansikte, och där blir vi omslutna av Guds härlighet. Den härlighet, som gick förlorad genom syndafallet, har vi återfunnit i Honom.

Låt oss gemensamt ropa inför 2017: ”LÅT OSS ÄN EN GÅNG FÅ SE DIN HÄRLIGHET I SVERIGE!” Gud välsigne dig!

(Alla bibelverser från Svenska Folkbibeln 2015)HÄNGIVNA HJÄRTAN

Undervisning Posted on 05 sep, 2016 12:28:32

I dagens samhälle utsätts vi ständigt för en stark påverkan av denna tidsålderns ande, som är antikrists ande. Genom massmedia bearbetas vi att acceptera värderingar och uppfattningar som är fjärran från biblisk och kristen tro. Om vi inte är vaksamma och vårdar vår gudsrelation kan våra sinnen och hjärtan snabbt omprogrammeras, så att vi tappar bort vår hängivenhet till både Gud och Hans församling. Snart börjar andra världsliga intressen att dominera våra liv och våra beslut. Detta leder till en smygande avfällighet som är mycket farlig.

Vi läser i Ordspr. 4:23 – Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Detta betyder att det är av största vikt att se till att bevara sitt hjärta. Hur gör vi detta? Jo, framför allt genom att prioritera upp Guds angelägenheter till första plats i våra liv. Jesus sa i Matt. 6:33 – ”Nej, sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” Problemet är att vi ofta söker allt det andra först och sedan, om vi hinner med det, söker vi Guds rike. Det är en sådan inställning som leder till att vi förlorar vi hängivenhet Gud och hans verk. Det värsta är vi då lätt tappar orienteringen, så att vi inte längre vandra i ´Guds goda gärningar`, utan istället hamnar vi alla möjliga svårigheter.

Det dyrbaraste du äger i ditt kristna liv är ´gudsgemenskapen´. Du som var långt borta i synd, mörker och hopplöshet har kommit nära genom Jesus Kristi blod. Du har fått del av Guds rättfärdighet, Guds frid och Guds glädje, som är huvudingredienserna i Guds rike. Bara detta att uppleva att jag är ´rätt färdig´ inger en underbar trygghet i en alltmer otrygg värld. Om jag skulle dö eller om Jesus skulle komma tillbaka, så är jag redo.

När du blev frälst och född på nytt fick du ´ett nytt hjärta´ och ´en ny ande´. Hes. 36:26-28. Ditt hårda stenhjärta förvandlades till ett hjärta av kött, som är fyllt av Guds kärlek och barmhärtighet. Nu har du inte längre någon längtan att bryta mot Guds bud genom synder och överträdelser, utan din längtan är att behaga Gud. Du har blivit en hängiven gudstillbedjare. Ditt liv är en lovsång till din Skapare. För oss är detta nya liv i Kristus detsamma som löfteslandet för Israels barn.

Då jag nyligen besökte Etiopien för en möteskonferens, så blev jag häpen över hur dessa människor hängav sig i lovsång och tillbedjan. De lovade Gud med både ande, själ och kropp. Detta medförde också att Guds närvaro och härlighet drogs ner över sammankomsterna. I denna atmosfär var det så öppet att förkunna evangelium och Herren stadfäste Ordet med åtföljande under och tecken. Människor upplevde frälsning, helande och befrielse.

Då jag kom hem för ett par veckor sedan tänkte jag på läget i svensk kristenhet. Tyvärr har vi förlorat så mycket utav denna hjärtats hängivenhet till Gud, och det är på hög tid att vi återvinner och intar ´den sanna tillbedjans dimension´. Vi läser i 2 Krön. 16:9 – Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Gud söker idag människor i Sverige, som är villiga att hänge sig åt honom och hans vilja. Är du villig?

GUD VÄLSIGNE DIG TILL NY ÖVERLÅTELSE I HERRENS TJÄNST!JULEN – GUDS MANIFESTERADE NÄRVARO

Dagsaktuella händelser Posted on 22 dec, 2015 10:03:24


Julen firas utöver hela vår värld på grund att Gud manifesterade sin närvaro mitt i allt det mörker som rådde i den dåtida världen. Vi läser i Luk. 2:9-14Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”

Tyvärr är det så att vi försöker att ersätta Guds närvaro och härlighet med en speciell julstämning och med en mänsklig yttre härlighet i form av alla tänkbara juldekorationer. Tyvärr är det också så i många kyrkor och kapell. Då Gud manifesterade sin närvaro och härlighet i Betlehem för 2000 år sedan, så var den yttre ramen den enklast tänkbara – ett stall, en krubba och några enkla herdar ute på ängen. Däremot var den gudomliga närvaron och härligheten oerhört storslagen och mycket påtaglig. Låt det bli viktigt både personligen och i våra församlingar, speciellt nu under juletid, att den gudsnärvaro och den härlighet, som det lilla Jesus-barnet bar med sig till vår värld, får prägla våra liv och våra församlingar.

Det rådde mörker och dödsskugga i Israel då Jesus föddes (Jes. 9:2-3), men, kom ihåg, att när det är som mörkast så har ljuset den starkaste effekten. Det råder ett djupt mörker i vår värld idag och fruktan och ångest griper omkring sig. Många undrar hur skall det gå? Har vi någon framtid? Terrorism, våldsbrott, hat, kaos, miljöförstöring, ja, listan kan göras lång, då det gäller hoten som tornar upp sig. Mina vänner, jag ser bara en utväg, och det är att vända sig till honom som är GUDS HÄRLIGHETS ÅTERSKEN OCH HANS VÄSENS AVBILD (Hebr. 1:3). I hans ljus ser vi ljus, en framtid och ett hopp.

Upptäck julens verkliga mening, som under årtusenden var den stora hemligheten, nämligen att Gud steg ned till oss och lät sig födas i ett litet gossebarn, och genom hans lydnad intill döden, ja, döden på korset, så har vi nu i kraft av hans uppståndelse fått uppleva Guds närvaro i våra liv. Paulus beskriver denna hemlighet som ”KRISTUS I OSS VÅRT HÄRLIGHETS HOPP”. Kol. 1:27.

Jag vill med detta lilla julbudskap tillönska dig EN FRIDFULL JULHELG OCH ETT SEGERRIKT NYTT ÅR!LÄGET ÄR ALLVARLIGT I SVERIGE

Dagsaktuella händelser Posted on 30 aug, 2015 16:54:29

För några veckor sedan hade jag en stark gudsupplevelse på natten. Jag vet inte om jag sov eller var halvvaken. Plötsligt upplevde jag en oerhört stark nöd för Sverige. Det blev så verkligt för mig att Sverige är i fara. Plötsligt upplevde jag ett starkt rop inom mig: ”GUD FÖRBARMA DIG ÖVER SVERIGE!” Det återkom gång på gång. Jag vaknade och steg upp ur sängen, och då upplevde jag hur Guds mäktiga kraft genomströmmade mig gång på gång. Därefter talade Gud till mig: ”DET ÄR ENDAST GENOM MIN ANDE DET KAN SKE.” Sak. 4:6 – Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren.

Jag upplevde sedan på något sätt situationen i svensk kristenhet. Tyvärr har mycket utav den kristna verksamheten blivit ytlig och inriktad på underhållning och mötesprogram, som inte berör eller förändrar den andliga situationen i landet. Det är endast den helige Andes smörjelse i sång, musik, tillbedjan och förkunnelse som har en påverkan på andevärlden och kan driva undan den invasionen av mörkrets makter, som har lägrat sig över vårt land. Vi kan inte leka kristendom längre, utan vi behöver söka Gud för en genuin andeutgjutelse och väckelse, som kommer över människor med överbevisning om synd, rättfärdighet och dom.

Jag är rädd för att många människor i vårt land inte inser den fara vi utsätter oss för genom att öppna för de sodomitiska andemakter, som får härja fritt på våra gator utan att blygas för sina perversa uppträdande. Inte heller tror jag att vi inser att det har varit en invasion av främmande och våldsbejakande religioner i vårt land. Jag talar inte om människor och individer utan om de mörkrets makter, som är pådrivande och verksamma genom olika ideologier och religioner. Gud älskar alla människor och vill att de skall räddas.

Vår kamp är inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. (Ef. 6:12). Det finns bara en auktoritet i vårt land och vår värld som kan bekämpa dessa djävulska krafter, och det är den andefyllda församlingen. För att vi skall kunna få se en förändring i Sverige innan det är för försent, så behövs det en allmän mobilisering bland Guds folk i bön och även i bön och fasta. Vi kan inte vara passiva, likgiltiga och bekväma längre, utan Gud kallar oss till att ansluta oss till den stridande församlingen.

Tiden är kort och många kristna världen över upplever en bävan inför de blodsmånar, som har manifesterats sig i följd på de stora israeliska högtiderna. Den fjärde blodsmånen kommer att manifesterar sig nu den 28:de september på Israels lövhyddohögtid. Detta sker också när det israeliska jubelåret bryter in. Mycket märkligt! Vi läser i Joel 2-31 – Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Vi är troligen närmare Jesu andra tillkommelse än vi anar.

Gud välsigne dig att vara vakande och bedjande.Profetiskt tilltal inför 2015

Dagsaktuella händelser Posted on 02 feb, 2015 13:50:45

Inför detta nya så började Herren att tala till mig under en bönestund, och jag skrev ner budskapet jag fick och läste sedan upp det i Betel-kyrkan, då vi var samlade till Böneberget en torsdagskväll. Några önskade då att jag skulle göra det tillgängligt för flera och därför lägger jag ut det på min blogg.

Den sista tiden blir mörk och svår på jord. Det stora avfallets tid är inne. T.o.m. de utvalda kommer att låta sig förföras av bedrägliga andemakter, som även kommer i religiös skepnad för att bedraga dem som inte vill öppna sina hjärtan för sanningens ande.

Endast de som fortsätter och söker mitt ansikte kommer att ledas i min sanning, men de som vänder sig bort från mig och istället söker inomvärldsliga lösningar kommer att förledas, så att de till slut tror lögnen. Lögnens fader kommer att utöva all sin list för att förleda människor bort från min sanning. Vandra därför inför mig och i mitt ljus skall du förstå sanningen, och sanningen skall bevara dig i frihet.

Se tiden härefter är kort, och det som ska göras ska göras NU, och det allra första som ska göras är att omvända sig till mig, så att jag kan leda på den rätta väggen, och då skall även den fåkunnige förstå min sanning och se min väg, så att man inte far vilse.

Kom ihåg: ”JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET, UTAN MIG KAN NI INGET GÖRA.”Många är de som i denna sista tid, innan min tillkommelse, har farit vilse och som går sina egna vägar och satsar på sina egna intressen. Dock har jag en skara, som envist håller fast vid mig och vägrar ge upp att tjäna mig. Du tillhör dessa, om du fortsätter i tro och överlåtelse. Vandra därför vidare i tro och förtröstan detta nya år.

GUD VÄLSIGNE DIG!Segerrikt liv – trots omständigheterna

Undervisning Posted on 17 jan, 2015 12:46:46

På nyhetsmorgon för någon vecka sedan sa vår f.d. utrikesminister Karl Bildt: ”EN FARLIGARE TID OCH EN FARLIGARE VÄRLD.” Vi kan nog hålla med om detta efter sista tiden terrordåd. Frågan är hur skall vi överleva och hur skall vi övervinna i den tid som vi lever i. Bibeln varnar även oss kristna för ett stort avfall och kraftig villfarelse i den sista tiden, så att man t.o.m. kommer att tro på lögnen framför sanningen. Se 2 Tess. 1:3;11. Bibeln ger oss emellertid viktiga principer för att vi skall kunna gå segrande genom denna tid.

För det första skaffa dig ett överläge. Vi läser i 5 Mos. 28:13 Herren skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem. Hur skall du finna ditt överläge? Jo, Gud har berett dig en plats i Kristus Jesus, där du alltid är i en segerposition. Läs Ef. 2:4-6. Genom Anden är du insatt med Kristus i den himmelska världen. Det viktiga för att kunna förbli i ett överläge är att leva i och vandra i Anden.

Hur finner du vägen vägen till denna plats i seger? I Matt. 7:13-14 talar Jesus om den trånga porten och den smala vägen. Endast genom att gå in genom den trånga porten och genom att vandra på den smala vägen kan du bevaras i överläge och i en segerposition. Det finns de som vill avskaffa porten och bredda på vägen, men då kan man glömma bort överläge och segerposition. Den gamla köttsliga, adamitiska människan kan aldrig åtnjuta denna ställning, utan förblir i ständigt nederlag. Ett bejakande av korset, självlivets död och det egna jagets korsfästelse kan leda dig in i ett segerrikt och välsignelsrikt liv i Kristus.

Innan Paulus talar om en överväldigande seger i Rom. 8:37, så säger han i föregående vers: ”För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.Många vill vara mer än övervinnare, men man vill inte räknas som ett slaktfår. Allt tal om ett övervinnande kristenliv utan korset är en utopi. I ett bejakande av korset ligger hemligheten till ett segerrikt liv. Då det gäller efterföljelsen så talar Jesus om att ta korset på och mista sitt liv. Mark. 8:34-35.


Det är endast i kärleksrelationen till Kristus som du finner den övervinnande tron. En rent mental tro räcker inte till, utan det är den genom Anden levandegjorda tron i hjärtat som leder dig in i Kristi triumftåg. 1 Joh. 5:4-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son. Paulus kunde trots svåra omständigheter utropa: ”Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg……2 Kor. 2:14.

Inför detta nya år 2015 så vill jag uppmuntra dig med att det finns en plats av seger, beskydd och välsignelse för dig, trots allt som händer i världen. Se till, att du aldrig tappar bort den platsen. Gud har berett den för dig, och nu är det viktigare än någonsin tidigare att behålla den platsen genom daglig överlåtelse, bön och bibelläsning. GUD VÄLSIGNE DIG!FRIMODIGHET I FÖRKUNNELSEN OCH TJÄNSTEN

Undervisning Posted on 01 nov, 2014 12:47:53

Det behövs idag frimodiga förkunnare i vårt land. Vi har en fiende, som gärna vill skrämma oss till tystnad och få oss att backa, när det gäller det sanna evangeliet. Paulus säger i Rom. 1:16 – Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Och i 2 Tim. 2:3:5 talar han om den sista tidens människor – att de skall ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Vi beder om väckelse och genombrott, men när Guds kraft och härlighet börjar att manifesteras blir många förskräckta. De hade ju tänkt att Herren skulle komma på ett fint, städat och behagligt sätt. Tyvärr är det så att när Herren börjar att verka, så blir det också olika reaktioner och olika manifestationer, och så har det alltid varit ända sedan den dagen församlingen föddes på den Övre Salen i Jerusalem. Vi kan inte bortse från att det blir en kollision mellan Guds rikes kraft och det demoniska herraväldet som råder här på jorden. Frågan är då om vi hellre skall bedriva vår tjänst på en sådan andlig nivå, så att den onda andevärlden inte störs eller berörs. Många tycks föredra detta, och därför ser vi att ondskans andemakter har fritt fram att stjäla, slakta och förgöra människor i vårt samhälle.

Då Josua skulle överta manteln efter Mose död, så läser vi i Josua att han blev uppmanad av Herren – ”VAR STARK OCH FRIMODIG, TY DU SKALL SOM ARV ÅT DETTA FOLK FÖRDELA LANDET SOM JAG MED ED HAR LOVAT DERAS FÄDER ATT GE DEM. Josua 1:6. Gud visste att om Josua skulle drabbas av rädsla, feghet eller missmod, då skulle han aldrig kunna leda folket in i löfteslandet. På samma sätt är det med det andliga ledarskapet idag, om vi drabbas av fruktan och rädsla för den sekulära, antikristliga anden i vårt samhälle eller för de religiösa krafterna, så är vi inte i stånd att inta det Gud har utlovat oss i sitt ord, och vi kan glömma bort väckelse och genombrott i landet.

Nu tror jag att det finns en stor skara i vårt land, som precis som på Elias tid vägrar att böja sina knän för Baal, och som längtar efter att få se ett förvandlat Sverige. Vi kan inte acceptera att den unga generationen skall gå under i knark och missbruk, att de fasta grundvalarna i vårt land skall upplösas och att Guds församling skall stå maktlös i kampen mot ondskans andemakter, utan vi tror att Guds församling skall resa sig i Andens kraft och fortsätta att utföra den gärning som Jesus började här på jorden.

Låt oss förenas i bön, i tillbedjan och lovsång och låt oss fortsätta att proklamera evangeliet med stor frimodighet. GUD VÄLSIGNE DIG!VÄLSIGNELSERIK SOMMAR

Dagsaktuella händelser Posted on 23 sep, 2014 11:44:31

Sommaren ligger bakom och vi är på väg in i hösten. Genom Guds nåd har jag fått vara med om en mycket välsignelserik sommar. Smålandskonferensen i juli månad var en höjdpunkt. Mycket folk samlades. Det var praktiskt taget fullsatt kyrka varje kvällsmöte. Bönesamlingarna på morgnarna drog mer folk än något år tidigare. Det var helt underbart att se bedjare över hela kyrkan, som sökte Gud för väckelse och andeutgjutelse. Även barn- och ungdomssamlingarna var välbesökta och välsignade. Vi fick faddrar till ca. 90 barn och offerviljan var rekordstor även i år. På lördagskvällen kom det in 181,000 med löftesoffer, vilket är det största enskilda offer i konferensens historia. Massor av människor strömmade fram till förbön under kvällsmötena. Vi ser att det är enorma behov hos människor efter att få uppleva Guds ingripande i sina liv.

Senare i juli besökte jag Mirakelkonferensen på Arken i Kungsängen, där jag predikade i två möten. Också här mötte jag en stor längtan och öppenhet. Människor i skaror strömmade fram till förbön. På lördag förmiddag kom Herren på ett alldeles speciellt sätt. Efter min predikan kom den kände förkunnaren Roger Larsson fram ledd av den helige Ande. Han hämtade en urna med smörjelseolja, som han hade planerat där vid något tidigare tillfällen. Denna urna bars runt hlea lokalen och folket följde efter. Guds härlighet sänkte sig ner över alla församlade och Herren talade profetiskt genom sin tjänare. Vi förstår att Gud håller på att göra något nytt i landet.

Första veckan i september hade vi en bibelvecka på vår nyinköpta camping Vevlinge i Bollnäs. Vänner kom från från olika delar av landet för att vara med. På dagarna samlades ett 70-tal och på kvällarna var det ännu flera. Jag undervisade tillsammans med Birger Skoglund, David och Göran Duveskog samt Tord och Susanne Renkel. Redan i första samlingen på tisdagen bröt Guds Ande igenom och vi upplevde Guds påtagliga närvaro. Sedan fortsatte det under resten av veckan. På lördagskvällen hade vi en smörjelsegudstjänst, då alla deltagare blev smorda med olja och fick förbön. Få klarade av att stå på benen på grund av Guds starka närvaro. Det var helt underbart. Vi avslutade med en gudstjänst i Betel-kyrkan på söndag förmiddag.

Senast besökte jag Storsjökyrkan i Östersund under en week-end. Vi började på lördagen kl. 14 med ett böneseminarium. Ett 70-tal vänner kom. Jag mötte en stor längtan och öppenhet. På kvällen hade vi ett väckelsemöte, då nästan alla kom fram till förbön och fick ett starkt vidrörande av Gud, och vi avslutade med en välsignad gudstjänst på söndagen. Pastor David Larsson och vännerna däruppe var mycket glada och tacksamma för besöket. All ära till Herren.

Gud håller på att göra något nytt i vårt land. Vi behöver en starkare andeutgjutelse för att en förändring skall ske. Det är Guds församling, som har fått möjligheterna att förändra den andliga situationen. Vi kan inte förlita oss på att våra politiker skall klara av det. Men för att detta skall kunna ske måste vi inta vår plats och söka den smörjelse och kraft som de första lärjungarna upplevde på den övre salen i Jerusalem. Låt oss fortsätta att söka Guds ansikte tills det bryter igenom på plats efter plats. Gud behöver oss var och en. Gud välsigne dig!Nästa »