Det står i Psalm 84:2 – De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. Herren har inte tänkt sig att vi skall gå från svaghet till svaghet eller från bedrövelse till bedrövelse eller från nederlag till nederlag, utan om vi fokuserar Honom och håller oss tätt intill Honom, så kan vi få vara med och vandra med hans triumftåg från kraft till kraft och från härlighet till härlighet.

Jag är så tacksam för årets Smålandskonferens. Vi brukar säga varje år efter konferensen: ”Men detta var den bästa konferensen vi har haft”. Så kommer nästa konferens och man undrar: ”Hur skall det bli i år?”. Det är ju alltid en utmaning att inbjuda till en konferens. Min erfarenhet är att om vi verkligen söker Herren för Hans välsignelse och närvaro, så sviker Han oss aldrig, utan Han kommer på ett ännu starkare sätt. Vi är med i en tid, då Gud skall upprätta allt i enlighet sitt rådslut och sin plan. Guds församling skall börja att vandra i samma kraft och smörjelse som den första församlingen.

Efter årets konferens är jag helt överväldigad av den gudsnärvaro och den kraft som flödade i konferensen. Gud andvände sina tjänare på ett underbart sätt. Det var gripande att höra den 87-årige Emanuel Minos att tala om ”Väckelse eller undergång”. Han utropade att Gud söker efter någon som vill träda fram i gapet till landets försvar. Skall Han finna någon? Jag tror och är förvissad om att många skall träda fram i dessa dagar i stark bön och åkallan i vårt land och att det skall leda till ett mäktigt genombrott av Guds närvaro och kraft.

När jag predikade på lördag förmiddag upplevde jag ett sådant flöde av Guds härlighet, så att jag kände som om jag gick på moln. Mitt ämne var ”Smörjelsen – det allra dyrbaraste”. Guds Ande kom mäktigt över hela folkskaran och sedan fortsatte vi med att smörja alla med olja och be för dom. På eftermiddagen hade vi en familjegudstjänst, då Mia Sjöö talade. Guds Ande kom över de små barnen, och då hon gav en inbjudan att komma till ett stort träkors på plattformen, så kom en stor skara fram och de låg där ritade små lappar med böner och önskningar som de fäste på korset. Ett 13-tal barn tog emor Jesus som sin Frälsare.

Lördagskvällens finalmöte med en fullpackad konferenskyrka var mäktigt. Birger Skoglund predikade om Andens vind. Skaror fick möta Gud på ett mäktigt sätt. Vi hade ett behov av 120,000 kr för att täcka konferenskostnaderna. Nästan hela summan kom in. Då Anden verkar starkt, så förlöses också medlen och behoven fylls i härlighet.

Ännu en gåmng sa vi: ”Det här var den allra bästa Smålandskonferensen!” Ja, men det är ju bibliskt, att vi skall gå från kraft till kraft och vi skall stiga från härlighet till härlighet. ALL ÄRA TILL HERREN!