Smålandskonferensen kom till under en bönepromenad på en skogsstig utanför Edsbyn i Hälsingland. Året var 1969. Jag hade kommit upp till Edsbyn tillsammans med min bror Ove under senhösten 1967, och vi tjänade som evangelister i området. Plötsligt under min bönestund kom ett tilltal från Herren: ”Du skall åka ner till din föräldragård och ordna en konferens”. Det var sannerligen inget lätt steg att ta, men ändå kom det en sådan övertygelse i min ande, så att jag vågade framföra det till de ledande bröderna i församlingen. Mänskligt sett var det ju ett omöjligt företag, att en församling skulle resa nästan 60 mil till en gård i mörkaste Småland för att ordna en konferens, men församlingsledarna upplevde att det var från Herren.

I juli 1970 hölls den första Smålandskonferensen på Doestorps gård, 3 mil utanför Vetlanda. Vi ordnade på bästa sätt; satte upp ett tält på en åker; ordnade en enkel matservering nere i det röda bostadshuset; hyrde några ödekåkar i området och ungdomarna fick ligga i höet på logen. Folk strömmade till och vi hade en härlig konferens. För övrigt blev jag själv och min familj avskiljda under denna konferens för vår första missionsperiod i Kenya.

Konferensen fortsatte sedan under 31 år på denna plats. Ladugården byggdes om till logement och matsal. En el-kabel lades ut i åkern för husvagnarna, och tältet blev större och större för varje år. Upp till närmare 1000 personer kunde samlas i ett kvällsmöte och över 100 husvagnar stod uppställda runt tältet. Framförallt var det en underbar sanktion från himlen över konferensen. Talare kom dit från många platser i världen. Mycket medel kom också in till missionen.

År 2000 hölls den sista Smålandskonferensen på Doestorps gård. Vi upplevde att det var allt svårare att kunna ta emot så mycket folk på denna plats. Under ett samtal med ledningen för EFK i Örebro framförde vi en förfrågan, om vi kunde få hyra anläggningen i Ralingsås för konferensen. De visade en stor öppenhet för detta och 2001 höll vi konferensen på den fina anläggningen i Ralingsås. Naturligtvis blev det mycket mindre arbete för oss att ställa iordning för konferensen, då det redan fanns en stor konferenskyrka och fina lokaliteter för matservering.

Vi har sedan dess haft många välsignade konferenser i Ralingsås med en strak gudsnärvaro och underbara möten. Inte minst har konferensen präglats av en stark morgonbön, som många har uppskattat mycket. Nu står vi inför den 13:de konferensen på denna plats, och vi tror att Herren skall vara med och välsigna även detta år.