Vi har precis återvänt från en segerrik Smålandskonferens. Detta år hade vi fler fasta deltagare än förra året och uppslutningen var över förväntan. Under hela veckan var konferenskyrkan praktiskt taget fullsatt varje kväll utom kanske första kvällen. Den rymmer drygt 800 personer. Framförallt upplevde vi Guds mäktiga närvaro på ett påtagligt sätt i många möten. Folk bara strömmade fram för att få ett vidrörande av Herren. Som i tidigare konferenser så var uppslutningen till morgonbönen helt fantastisk. Bönens Ande var starkt utgjuten, och vi upplever att Gud håller på att göra något nytt bland sitt folk.

Sången och musiken var i år verkligen smord av Gud, och det var kvällar när Anden bara föll under lovsången. Mikael Järlestrand samt Anders Spetz och Anders Ekstedt var speciellt inbjudan för att sjunga, och de sjöng ner himlen över konferensdeltagarna.

Förkunnarna frambar sina budskap under stark smörjelse. Många kvällar bara strömmade skaror fram till förbön och de fick starka vidrörande av Guds kraft. Sista kvällen predikade Birger Skoglund under tårar om en syn han sett för en tid sedan. Han hade ett sett ett smutsigt nät fullt av döda småkryp med en stor otäck spindel mitt i nätet, som hade sänt sig ner över många församlingar i landet. Men så fick han se hur en stark Andens vind kom och blåsta bort detta nät, och då fick församlingarna liv på nytt. I eftermötet sökte så många sig fram, så att hela mittgången fylldes ända upp till ytterdörren. Längtan är stor efter någort nytt i landet.

Ungdomarna i konferensen hade flera nattmöten, då många fick möta Herren. De fick döpa 5 ungdomar till Kristus. Mia Sjöö hade 90 barn i samlingarna för mindre barn. Vi hade en underbar familjegudstjänst på lördags eftermiddag, då även barnen skrev böneämne och sökte Herren. Offerviljan var även i år stor. Många insamlingar gällde olika missionsprojekt. På lördagskvällen kom det in över 100,000 kr. till konferensens omkostnader, vilket visar att många älskar Smålandskonferensen. Ett 50-tal barn fick faddrar. Sammanlagt kom det in över 800,000 kr under veckan. För allt ger vi Herren alla ära. Tack för era förböner!