I november månad hade vi den stora glädjen att samlas till en ny ALIGN-konferens i Turkiet. ALIGN är Trosgnistans nätverk som förenar våra medlemsorgansiationer i mer än tio länder. Detta grundades 2002, då vi var samlade till en partnerkonferens på Trunnagården i Orsa. Sedan dess har ledare från våra samarbetspartners i olika länder mötts i Indien, Israel, Kenya och denna gång valde vi Turkiet. Detta land ligger bra till avståndsmässigt och det är ju också gammal biblisk mark.
Göran Duveskog undervisar gruppen på en gammal arena i Efesus

65 ledare kom från ett tiotal länder och vi lyckades hyra in konferensen till ett mycket förmånlig pris på ett hotel i Kusadasi, som ligger strax i närheten av gamla Efesus. Temat för konferensen var ”Ledarskap i kristider”, vilket många deltagare upplevde som mycket aktuellt. På dagarna hölls seminarier i linje med detta tema, och vi blev mycket välsignade av den fina förkunnelse vi fick lyssna till av flera av våra nyckelledare. En eftermiddag ägnades åt samtal runt vårt omfattande fadderprogram. På kvällarna sjöng vi och många delade sina vittnesbörd.

Det gavs också tid till gemenskap och samtal. Ett viktigt syfte med ALIGN är att våra ledare skall lära från varandra och att gemenskapsbanden mellan dem skall stärkas. Detta upplevs som mycket berikande.
Ingegerd och Curt fram det gamla biblioteket i Efesus

Naturligtvis gavs det också tillfälle till sight-seeing. En eftermiddag besökte vi det gamla Efesus, där Paulus verkade under en tid på Tyrannus lärosal. På denna plats har det grävts fram imponerande ruiner från den gamla romerska tiden. Vi besökte också en gammal basilika från den tid då kristendomen blomstrade här.
Deltagare från Indien

Under veckoslutet gjorde vi en rundresa till Ladiocea, Filadelfia, Sardes och sedan tillbaka till Smyrna (numera Izmir), varifrån vi sedan återvände till våra respektive länder. Alla deltagare upplevde denna konferens och rundresa som mycket berikande, och de uttryckte sina stora tacksamhet den sista kvällen.