Vi står inför en ny konferenssommar. Själva beder vi mycket för Smålandskonferensen på Ralingsåsgården utanför Aneby. Denna konferen som började nere på Doestorps gård 1970 har betytt oerhört mycket för utvecklingen av Trosgnistans mission. Det som jag upplever som mycket betydelsefullt för en konferens är den atmosfär som den präglas av. För det första måste den ha ett syfte som är Gud välbehagligt och för det andra bör den genomsyras av bönens ande.

Smålandskonferensen föddes utifrån en vision, som var kopplad till en gudomlig kallelse att nå ut med evangelium till andra länder. För vår del handlade det om att gå in i ett litet pionjärarbete i Kenya. Gud visste att vi behövde en bredare bas än bara Betelförsamlingen i Runemo för att kunna genomföra uppdraget, och därför visade han en strategi, som sedan har lett till en allt större expansion. Trosgnistan berör idag ca. 16 olika länder.

Det räcker emellertid inte bara med att man har en vision och att man står i ett stort uppdrag, utan för att detta skall gå vidare och utvecklas, så är det så viktigt att det ständigt närs med uthållig och strategisk bön. Utan denna ingrediens så kommer verksamheten snart att stagnera andligen sett och i bästa fall blir det en filantropisk verksamhet utan den andliga dimensionen och visionen. Både vid hemmabasen och under vår konferens på Ralingsås har därför bönen fått en betydelsefull plats. Morgonbönen under Smålandskonferensen har samlat alltfler deltagare. Ofta är 2-300 samlade i stark bön. Många uppskattar denna samling väldigt mycket.

Jag är glad över att se hur flera konferenser i sommar utlyser både bön och fasta. Fler och fler inser att bönen är det grundläggande elementet för seger och framgång i Guds rike. Det räcker inte bara med bra organisation, goda talare, bra sång och musik. Allt detta behövs, men det är bönen som skapar den speciella atmosfär som ger konferensen en himmelsk dimension. Gudsnärvaron var det viktigaste för Moses och bör vara det viktigaste för oss idag. Det bör stiga ett rop från våra hjärtan: ”GUD VI VILL SE DIN HÄRLIGHET.” Vår längtan inför årets konferens är att Guds kraft och härlighet skall manifesteras på ett påtagligt till frälsning, befrielse och helande för behövande människor.

KOM IHÅG ÅRETS SMÅLANDSKONFERENS I DIN FÖRBÖNER. GUD VÄLSIGNE DIG!