Sommaren ligger bakom och vi är på väg in i hösten. Genom Guds nåd har jag fått vara med om en mycket välsignelserik sommar. Smålandskonferensen i juli månad var en höjdpunkt. Mycket folk samlades. Det var praktiskt taget fullsatt kyrka varje kvällsmöte. Bönesamlingarna på morgnarna drog mer folk än något år tidigare. Det var helt underbart att se bedjare över hela kyrkan, som sökte Gud för väckelse och andeutgjutelse. Även barn- och ungdomssamlingarna var välbesökta och välsignade. Vi fick faddrar till ca. 90 barn och offerviljan var rekordstor även i år. På lördagskvällen kom det in 181,000 med löftesoffer, vilket är det största enskilda offer i konferensens historia. Massor av människor strömmade fram till förbön under kvällsmötena. Vi ser att det är enorma behov hos människor efter att få uppleva Guds ingripande i sina liv.

Senare i juli besökte jag Mirakelkonferensen på Arken i Kungsängen, där jag predikade i två möten. Också här mötte jag en stor längtan och öppenhet. Människor i skaror strömmade fram till förbön. På lördag förmiddag kom Herren på ett alldeles speciellt sätt. Efter min predikan kom den kände förkunnaren Roger Larsson fram ledd av den helige Ande. Han hämtade en urna med smörjelseolja, som han hade planerat där vid något tidigare tillfällen. Denna urna bars runt hlea lokalen och folket följde efter. Guds härlighet sänkte sig ner över alla församlade och Herren talade profetiskt genom sin tjänare. Vi förstår att Gud håller på att göra något nytt i landet.

Första veckan i september hade vi en bibelvecka på vår nyinköpta camping Vevlinge i Bollnäs. Vänner kom från från olika delar av landet för att vara med. På dagarna samlades ett 70-tal och på kvällarna var det ännu flera. Jag undervisade tillsammans med Birger Skoglund, David och Göran Duveskog samt Tord och Susanne Renkel. Redan i första samlingen på tisdagen bröt Guds Ande igenom och vi upplevde Guds påtagliga närvaro. Sedan fortsatte det under resten av veckan. På lördagskvällen hade vi en smörjelsegudstjänst, då alla deltagare blev smorda med olja och fick förbön. Få klarade av att stå på benen på grund av Guds starka närvaro. Det var helt underbart. Vi avslutade med en gudstjänst i Betel-kyrkan på söndag förmiddag.

Senast besökte jag Storsjökyrkan i Östersund under en week-end. Vi började på lördagen kl. 14 med ett böneseminarium. Ett 70-tal vänner kom. Jag mötte en stor längtan och öppenhet. På kvällen hade vi ett väckelsemöte, då nästan alla kom fram till förbön och fick ett starkt vidrörande av Gud, och vi avslutade med en välsignad gudstjänst på söndagen. Pastor David Larsson och vännerna däruppe var mycket glada och tacksamma för besöket. All ära till Herren.

Gud håller på att göra något nytt i vårt land. Vi behöver en starkare andeutgjutelse för att en förändring skall ske. Det är Guds församling, som har fått möjligheterna att förändra den andliga situationen. Vi kan inte förlita oss på att våra politiker skall klara av det. Men för att detta skall kunna ske måste vi inta vår plats och söka den smörjelse och kraft som de första lärjungarna upplevde på den övre salen i Jerusalem. Låt oss fortsätta att söka Guds ansikte tills det bryter igenom på plats efter plats. Gud behöver oss var och en. Gud välsigne dig!