Det behövs idag frimodiga förkunnare i vårt land. Vi har en fiende, som gärna vill skrämma oss till tystnad och få oss att backa, när det gäller det sanna evangeliet. Paulus säger i Rom. 1:16 – Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Och i 2 Tim. 2:3:5 talar han om den sista tidens människor – att de skall ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Vi beder om väckelse och genombrott, men när Guds kraft och härlighet börjar att manifesteras blir många förskräckta. De hade ju tänkt att Herren skulle komma på ett fint, städat och behagligt sätt. Tyvärr är det så att när Herren börjar att verka, så blir det också olika reaktioner och olika manifestationer, och så har det alltid varit ända sedan den dagen församlingen föddes på den Övre Salen i Jerusalem. Vi kan inte bortse från att det blir en kollision mellan Guds rikes kraft och det demoniska herraväldet som råder här på jorden. Frågan är då om vi hellre skall bedriva vår tjänst på en sådan andlig nivå, så att den onda andevärlden inte störs eller berörs. Många tycks föredra detta, och därför ser vi att ondskans andemakter har fritt fram att stjäla, slakta och förgöra människor i vårt samhälle.

Då Josua skulle överta manteln efter Mose död, så läser vi i Josua att han blev uppmanad av Herren – ”VAR STARK OCH FRIMODIG, TY DU SKALL SOM ARV ÅT DETTA FOLK FÖRDELA LANDET SOM JAG MED ED HAR LOVAT DERAS FÄDER ATT GE DEM. Josua 1:6. Gud visste att om Josua skulle drabbas av rädsla, feghet eller missmod, då skulle han aldrig kunna leda folket in i löfteslandet. På samma sätt är det med det andliga ledarskapet idag, om vi drabbas av fruktan och rädsla för den sekulära, antikristliga anden i vårt samhälle eller för de religiösa krafterna, så är vi inte i stånd att inta det Gud har utlovat oss i sitt ord, och vi kan glömma bort väckelse och genombrott i landet.

Nu tror jag att det finns en stor skara i vårt land, som precis som på Elias tid vägrar att böja sina knän för Baal, och som längtar efter att få se ett förvandlat Sverige. Vi kan inte acceptera att den unga generationen skall gå under i knark och missbruk, att de fasta grundvalarna i vårt land skall upplösas och att Guds församling skall stå maktlös i kampen mot ondskans andemakter, utan vi tror att Guds församling skall resa sig i Andens kraft och fortsätta att utföra den gärning som Jesus började här på jorden.

Låt oss förenas i bön, i tillbedjan och lovsång och låt oss fortsätta att proklamera evangeliet med stor frimodighet. GUD VÄLSIGNE DIG!