På nyhetsmorgon för någon vecka sedan sa vår f.d. utrikesminister Karl Bildt: ”EN FARLIGARE TID OCH EN FARLIGARE VÄRLD.” Vi kan nog hålla med om detta efter sista tiden terrordåd. Frågan är hur skall vi överleva och hur skall vi övervinna i den tid som vi lever i. Bibeln varnar även oss kristna för ett stort avfall och kraftig villfarelse i den sista tiden, så att man t.o.m. kommer att tro på lögnen framför sanningen. Se 2 Tess. 1:3;11. Bibeln ger oss emellertid viktiga principer för att vi skall kunna gå segrande genom denna tid.

För det första skaffa dig ett överläge. Vi läser i 5 Mos. 28:13 Herren skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem. Hur skall du finna ditt överläge? Jo, Gud har berett dig en plats i Kristus Jesus, där du alltid är i en segerposition. Läs Ef. 2:4-6. Genom Anden är du insatt med Kristus i den himmelska världen. Det viktiga för att kunna förbli i ett överläge är att leva i och vandra i Anden.

Hur finner du vägen vägen till denna plats i seger? I Matt. 7:13-14 talar Jesus om den trånga porten och den smala vägen. Endast genom att gå in genom den trånga porten och genom att vandra på den smala vägen kan du bevaras i överläge och i en segerposition. Det finns de som vill avskaffa porten och bredda på vägen, men då kan man glömma bort överläge och segerposition. Den gamla köttsliga, adamitiska människan kan aldrig åtnjuta denna ställning, utan förblir i ständigt nederlag. Ett bejakande av korset, självlivets död och det egna jagets korsfästelse kan leda dig in i ett segerrikt och välsignelsrikt liv i Kristus.

Innan Paulus talar om en överväldigande seger i Rom. 8:37, så säger han i föregående vers: ”För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.Många vill vara mer än övervinnare, men man vill inte räknas som ett slaktfår. Allt tal om ett övervinnande kristenliv utan korset är en utopi. I ett bejakande av korset ligger hemligheten till ett segerrikt liv. Då det gäller efterföljelsen så talar Jesus om att ta korset på och mista sitt liv. Mark. 8:34-35.


Det är endast i kärleksrelationen till Kristus som du finner den övervinnande tron. En rent mental tro räcker inte till, utan det är den genom Anden levandegjorda tron i hjärtat som leder dig in i Kristi triumftåg. 1 Joh. 5:4-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son. Paulus kunde trots svåra omständigheter utropa: ”Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg……2 Kor. 2:14.

Inför detta nya år 2015 så vill jag uppmuntra dig med att det finns en plats av seger, beskydd och välsignelse för dig, trots allt som händer i världen. Se till, att du aldrig tappar bort den platsen. Gud har berett den för dig, och nu är det viktigare än någonsin tidigare att behålla den platsen genom daglig överlåtelse, bön och bibelläsning. GUD VÄLSIGNE DIG!