Inför detta nya så började Herren att tala till mig under en bönestund, och jag skrev ner budskapet jag fick och läste sedan upp det i Betel-kyrkan, då vi var samlade till Böneberget en torsdagskväll. Några önskade då att jag skulle göra det tillgängligt för flera och därför lägger jag ut det på min blogg.

Den sista tiden blir mörk och svår på jord. Det stora avfallets tid är inne. T.o.m. de utvalda kommer att låta sig förföras av bedrägliga andemakter, som även kommer i religiös skepnad för att bedraga dem som inte vill öppna sina hjärtan för sanningens ande.

Endast de som fortsätter och söker mitt ansikte kommer att ledas i min sanning, men de som vänder sig bort från mig och istället söker inomvärldsliga lösningar kommer att förledas, så att de till slut tror lögnen. Lögnens fader kommer att utöva all sin list för att förleda människor bort från min sanning. Vandra därför inför mig och i mitt ljus skall du förstå sanningen, och sanningen skall bevara dig i frihet.

Se tiden härefter är kort, och det som ska göras ska göras NU, och det allra första som ska göras är att omvända sig till mig, så att jag kan leda på den rätta väggen, och då skall även den fåkunnige förstå min sanning och se min väg, så att man inte far vilse.

Kom ihåg: ”JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET, UTAN MIG KAN NI INGET GÖRA.”Många är de som i denna sista tid, innan min tillkommelse, har farit vilse och som går sina egna vägar och satsar på sina egna intressen. Dock har jag en skara, som envist håller fast vid mig och vägrar ge upp att tjäna mig. Du tillhör dessa, om du fortsätter i tro och överlåtelse. Vandra därför vidare i tro och förtröstan detta nya år.

GUD VÄLSIGNE DIG!