Julen firas utöver hela vår värld på grund att Gud manifesterade sin närvaro mitt i allt det mörker som rådde i den dåtida världen. Vi läser i Luk. 2:9-14Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”

Tyvärr är det så att vi försöker att ersätta Guds närvaro och härlighet med en speciell julstämning och med en mänsklig yttre härlighet i form av alla tänkbara juldekorationer. Tyvärr är det också så i många kyrkor och kapell. Då Gud manifesterade sin närvaro och härlighet i Betlehem för 2000 år sedan, så var den yttre ramen den enklast tänkbara – ett stall, en krubba och några enkla herdar ute på ängen. Däremot var den gudomliga närvaron och härligheten oerhört storslagen och mycket påtaglig. Låt det bli viktigt både personligen och i våra församlingar, speciellt nu under juletid, att den gudsnärvaro och den härlighet, som det lilla Jesus-barnet bar med sig till vår värld, får prägla våra liv och våra församlingar.

Det rådde mörker och dödsskugga i Israel då Jesus föddes (Jes. 9:2-3), men, kom ihåg, att när det är som mörkast så har ljuset den starkaste effekten. Det råder ett djupt mörker i vår värld idag och fruktan och ångest griper omkring sig. Många undrar hur skall det gå? Har vi någon framtid? Terrorism, våldsbrott, hat, kaos, miljöförstöring, ja, listan kan göras lång, då det gäller hoten som tornar upp sig. Mina vänner, jag ser bara en utväg, och det är att vända sig till honom som är GUDS HÄRLIGHETS ÅTERSKEN OCH HANS VÄSENS AVBILD (Hebr. 1:3). I hans ljus ser vi ljus, en framtid och ett hopp.

Upptäck julens verkliga mening, som under årtusenden var den stora hemligheten, nämligen att Gud steg ned till oss och lät sig födas i ett litet gossebarn, och genom hans lydnad intill döden, ja, döden på korset, så har vi nu i kraft av hans uppståndelse fått uppleva Guds närvaro i våra liv. Paulus beskriver denna hemlighet som ”KRISTUS I OSS VÅRT HÄRLIGHETS HOPP”. Kol. 1:27.

Jag vill med detta lilla julbudskap tillönska dig EN FRIDFULL JULHELG OCH ETT SEGERRIKT NYTT ÅR!