I dagens samhälle utsätts vi ständigt för en stark påverkan av denna tidsålderns ande, som är antikrists ande. Genom massmedia bearbetas vi att acceptera värderingar och uppfattningar som är fjärran från biblisk och kristen tro. Om vi inte är vaksamma och vårdar vår gudsrelation kan våra sinnen och hjärtan snabbt omprogrammeras, så att vi tappar bort vår hängivenhet till både Gud och Hans församling. Snart börjar andra världsliga intressen att dominera våra liv och våra beslut. Detta leder till en smygande avfällighet som är mycket farlig.

Vi läser i Ordspr. 4:23 – Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Detta betyder att det är av största vikt att se till att bevara sitt hjärta. Hur gör vi detta? Jo, framför allt genom att prioritera upp Guds angelägenheter till första plats i våra liv. Jesus sa i Matt. 6:33 – ”Nej, sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” Problemet är att vi ofta söker allt det andra först och sedan, om vi hinner med det, söker vi Guds rike. Det är en sådan inställning som leder till att vi förlorar vi hängivenhet Gud och hans verk. Det värsta är vi då lätt tappar orienteringen, så att vi inte längre vandra i ´Guds goda gärningar`, utan istället hamnar vi alla möjliga svårigheter.

Det dyrbaraste du äger i ditt kristna liv är ´gudsgemenskapen´. Du som var långt borta i synd, mörker och hopplöshet har kommit nära genom Jesus Kristi blod. Du har fått del av Guds rättfärdighet, Guds frid och Guds glädje, som är huvudingredienserna i Guds rike. Bara detta att uppleva att jag är ´rätt färdig´ inger en underbar trygghet i en alltmer otrygg värld. Om jag skulle dö eller om Jesus skulle komma tillbaka, så är jag redo.

När du blev frälst och född på nytt fick du ´ett nytt hjärta´ och ´en ny ande´. Hes. 36:26-28. Ditt hårda stenhjärta förvandlades till ett hjärta av kött, som är fyllt av Guds kärlek och barmhärtighet. Nu har du inte längre någon längtan att bryta mot Guds bud genom synder och överträdelser, utan din längtan är att behaga Gud. Du har blivit en hängiven gudstillbedjare. Ditt liv är en lovsång till din Skapare. För oss är detta nya liv i Kristus detsamma som löfteslandet för Israels barn.

Då jag nyligen besökte Etiopien för en möteskonferens, så blev jag häpen över hur dessa människor hängav sig i lovsång och tillbedjan. De lovade Gud med både ande, själ och kropp. Detta medförde också att Guds närvaro och härlighet drogs ner över sammankomsterna. I denna atmosfär var det så öppet att förkunna evangelium och Herren stadfäste Ordet med åtföljande under och tecken. Människor upplevde frälsning, helande och befrielse.

Då jag kom hem för ett par veckor sedan tänkte jag på läget i svensk kristenhet. Tyvärr har vi förlorat så mycket utav denna hjärtats hängivenhet till Gud, och det är på hög tid att vi återvinner och intar ´den sanna tillbedjans dimension´. Vi läser i 2 Krön. 16:9 – Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Gud söker idag människor i Sverige, som är villiga att hänge sig åt honom och hans vilja. Är du villig?

GUD VÄLSIGNE DIG TILL NY ÖVERLÅTELSE I HERRENS TJÄNST!