Inför detta nya år – 2017 har jag ett rop i mitt hjärta: ”LÅT MIG FÅ SE DIN HÄRLIGHET!” En gång för 1500 år sedan ropade en gudsman ut samma fras från djupet av sitt hjärta. Du finner detta i 1 Mos. 33:18. Det var Moses, som i en av de värsta kriserna efter Israels barns utmarsch, ropade ut:

”LÅT MIG FÅ SE DIN HÄRLIGHET!”

Mose hade varit uppe på Sinai berg i fasta och bön under 40 dagar. Under denna period fick han mottaga stentavlorna med Guds bud. Men då han var däruppe inför Guds ansikte skedde något fruktansvärt nere i Israels läger. Folket vände sig till Aron och sa till honom:

”Kom och gör oss en gud, som ska går framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte” (1 Mos. 32:1).

Det behövdes bara att Mose lämnade folket några veckor, så var de redo att skaffa sig en avgud. Avfall kan gå väldigt snabbt. Aron var med på noterna och så tillverkades en guldkalv av ihopsamlade smycken. Sedan åt man och drack och därefter satte man igång att roa sig. Detta beteende är nog inte främmande för dagens kristenhet heller, tyvärr.

Naturligtvis upptändes Guds vrede över det fruktansvärda som hade hänt i lägret, och Gud ville förgöra dom allesammans. Men gudsmannen Mose gick inför Herren och bönföll Gud om förbarmande. Jag är personligen tacksam för alla böneinitiativ som tas i vårt land idag. Många församlingar har utlyst bön- och fasta i början av detta nya år. Vår församling är inne i en 4 veckors bön- och faste-vakt. Vi läser de gripande verserna i 2 Krön. 7:14

…,men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Det finns bara en väg för oss, om vi skall få se EN NY TID I SVERIGE, och det är genom att också vi ödmjukar oss och söker Gud i bön och även fasta.

På grund av Mose intensiva bön så skonade Gud folket. Detta folk som hade sett så mycket av Guds under och härlighet. Gud hade varit med dom i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten, och ändå avföll de så snabbt. Det är märkligt att människor kan ha varit med i de starkaste väckelse-sammanhangen och ändå avfalla på det mest förskräckliga sätt. Man får aldrig underskatta syndens makt att bedraga.

På grund av Mose bön så lovade Gud att sända en ängel med dom, men Mose var inte nöjd med detta. Han förstod betydelsen av att Guds välbehag och Hans närvaro fanns med i Israels läger. Han säger i 2 Mos. 33:14-16:

”Om din närvaro inte går med så ska du inte alls låta oss dra upp härifrån, För hur skall man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden.”

Mose sa helt enkelt, att om inte du går med oss Gud, så stannar vi här i öknen tills vi dör. Han visste, att endast med Guds hjälp kunde de nå fram till och inta löfteslandet.

Idag har vi fina kyrkolokaler, moderna instrument, fina program och mänskligt sett allt vad som behövs, men, ändå, utan Guds närvaro, härlighet och kraft så är vi hjälplösa och maktlösa, då det gäller att konfrontera de krafter som är verksamma i vår värld. Därför behöver vi ödmjuka oss och vända oss till Herren med ett rop från vårt innersta:

”LÅT OSS FÅ SE DIN HÄRLIGHET PÅ NYTT”!

Det är endast Guds närvaro, Hans härlighet och kraft som gör att vi kan utmärka oss framför alla andra folk. Äger vi inte detta blir vi som alla andra folk och är i fara att bli marginaliserade, undanträngda och i värsta fall nedtrampade.

Låt oss lyssna till profeten Jesajas uppmaning:

STÅ UPP, STRÅLA, FÖR DITT LJUS KOMMER OCH HERRENS HÄRLIGHET GÅR UPP ÖVER DIG. SE, MÖRKER SKA TÄCKA JORDEN OCH TÖCKEN FOLKEN, MEN ÖVER DIG SKA HERREN GÅ UPP, HANS HÄRLIGHET SKA UPPENBARAS ÖVER DIG. HEDNAFOLKEN SKA VANDRA I DITT LJUS OCH KUNGAR I GLANSEN SOM GÅR UPP ÖVER DIG (Jes. 60:1-3).

Det är hög tid för oss som Guds församling i Sverige att resa oss och inta vår plats i Kristus. Mose fick uppmaningen: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan, När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag skall låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi” (2 Mos. 33:21-22).

Vår klippa är Kristus! Lina Sandell skrev den odödliga sången: ”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig…”. Vår räddning är att finna vår plats I KRISTUS, där finner vi trygghet och räddning. I Honom kan vi komma inför Guds ansikte, och där blir vi omslutna av Guds härlighet. Den härlighet, som gick förlorad genom syndafallet, har vi återfunnit i Honom.

Låt oss gemensamt ropa inför 2017: ”LÅT OSS ÄN EN GÅNG FÅ SE DIN HÄRLIGHET I SVERIGE!” Gud välsigne dig!

(Alla bibelverser från Svenska Folkbibeln 2015)