Blog Image

Curt Johanssons blogg

JULEN – GUDS MANIFESTERADE NÄRVARO

Dagsaktuella händelser Posted on 22 dec, 2015 10:03:24


Julen firas utöver hela vår värld på grund att Gud manifesterade sin närvaro mitt i allt det mörker som rådde i den dåtida världen. Vi läser i Luk. 2:9-14Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”

Tyvärr är det så att vi försöker att ersätta Guds närvaro och härlighet med en speciell julstämning och med en mänsklig yttre härlighet i form av alla tänkbara juldekorationer. Tyvärr är det också så i många kyrkor och kapell. Då Gud manifesterade sin närvaro och härlighet i Betlehem för 2000 år sedan, så var den yttre ramen den enklast tänkbara – ett stall, en krubba och några enkla herdar ute på ängen. Däremot var den gudomliga närvaron och härligheten oerhört storslagen och mycket påtaglig. Låt det bli viktigt både personligen och i våra församlingar, speciellt nu under juletid, att den gudsnärvaro och den härlighet, som det lilla Jesus-barnet bar med sig till vår värld, får prägla våra liv och våra församlingar.

Det rådde mörker och dödsskugga i Israel då Jesus föddes (Jes. 9:2-3), men, kom ihåg, att när det är som mörkast så har ljuset den starkaste effekten. Det råder ett djupt mörker i vår värld idag och fruktan och ångest griper omkring sig. Många undrar hur skall det gå? Har vi någon framtid? Terrorism, våldsbrott, hat, kaos, miljöförstöring, ja, listan kan göras lång, då det gäller hoten som tornar upp sig. Mina vänner, jag ser bara en utväg, och det är att vända sig till honom som är GUDS HÄRLIGHETS ÅTERSKEN OCH HANS VÄSENS AVBILD (Hebr. 1:3). I hans ljus ser vi ljus, en framtid och ett hopp.

Upptäck julens verkliga mening, som under årtusenden var den stora hemligheten, nämligen att Gud steg ned till oss och lät sig födas i ett litet gossebarn, och genom hans lydnad intill döden, ja, döden på korset, så har vi nu i kraft av hans uppståndelse fått uppleva Guds närvaro i våra liv. Paulus beskriver denna hemlighet som ”KRISTUS I OSS VÅRT HÄRLIGHETS HOPP”. Kol. 1:27.

Jag vill med detta lilla julbudskap tillönska dig EN FRIDFULL JULHELG OCH ETT SEGERRIKT NYTT ÅR!LÄGET ÄR ALLVARLIGT I SVERIGE

Dagsaktuella händelser Posted on 30 aug, 2015 16:54:29

För några veckor sedan hade jag en stark gudsupplevelse på natten. Jag vet inte om jag sov eller var halvvaken. Plötsligt upplevde jag en oerhört stark nöd för Sverige. Det blev så verkligt för mig att Sverige är i fara. Plötsligt upplevde jag ett starkt rop inom mig: ”GUD FÖRBARMA DIG ÖVER SVERIGE!” Det återkom gång på gång. Jag vaknade och steg upp ur sängen, och då upplevde jag hur Guds mäktiga kraft genomströmmade mig gång på gång. Därefter talade Gud till mig: ”DET ÄR ENDAST GENOM MIN ANDE DET KAN SKE.” Sak. 4:6 – Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren.

Jag upplevde sedan på något sätt situationen i svensk kristenhet. Tyvärr har mycket utav den kristna verksamheten blivit ytlig och inriktad på underhållning och mötesprogram, som inte berör eller förändrar den andliga situationen i landet. Det är endast den helige Andes smörjelse i sång, musik, tillbedjan och förkunnelse som har en påverkan på andevärlden och kan driva undan den invasionen av mörkrets makter, som har lägrat sig över vårt land. Vi kan inte leka kristendom längre, utan vi behöver söka Gud för en genuin andeutgjutelse och väckelse, som kommer över människor med överbevisning om synd, rättfärdighet och dom.

Jag är rädd för att många människor i vårt land inte inser den fara vi utsätter oss för genom att öppna för de sodomitiska andemakter, som får härja fritt på våra gator utan att blygas för sina perversa uppträdande. Inte heller tror jag att vi inser att det har varit en invasion av främmande och våldsbejakande religioner i vårt land. Jag talar inte om människor och individer utan om de mörkrets makter, som är pådrivande och verksamma genom olika ideologier och religioner. Gud älskar alla människor och vill att de skall räddas.

Vår kamp är inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. (Ef. 6:12). Det finns bara en auktoritet i vårt land och vår värld som kan bekämpa dessa djävulska krafter, och det är den andefyllda församlingen. För att vi skall kunna få se en förändring i Sverige innan det är för försent, så behövs det en allmän mobilisering bland Guds folk i bön och även i bön och fasta. Vi kan inte vara passiva, likgiltiga och bekväma längre, utan Gud kallar oss till att ansluta oss till den stridande församlingen.

Tiden är kort och många kristna världen över upplever en bävan inför de blodsmånar, som har manifesterats sig i följd på de stora israeliska högtiderna. Den fjärde blodsmånen kommer att manifesterar sig nu den 28:de september på Israels lövhyddohögtid. Detta sker också när det israeliska jubelåret bryter in. Mycket märkligt! Vi läser i Joel 2-31 – Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Vi är troligen närmare Jesu andra tillkommelse än vi anar.

Gud välsigne dig att vara vakande och bedjande.Profetiskt tilltal inför 2015

Dagsaktuella händelser Posted on 02 feb, 2015 13:50:45

Inför detta nya så började Herren att tala till mig under en bönestund, och jag skrev ner budskapet jag fick och läste sedan upp det i Betel-kyrkan, då vi var samlade till Böneberget en torsdagskväll. Några önskade då att jag skulle göra det tillgängligt för flera och därför lägger jag ut det på min blogg.

Den sista tiden blir mörk och svår på jord. Det stora avfallets tid är inne. T.o.m. de utvalda kommer att låta sig förföras av bedrägliga andemakter, som även kommer i religiös skepnad för att bedraga dem som inte vill öppna sina hjärtan för sanningens ande.

Endast de som fortsätter och söker mitt ansikte kommer att ledas i min sanning, men de som vänder sig bort från mig och istället söker inomvärldsliga lösningar kommer att förledas, så att de till slut tror lögnen. Lögnens fader kommer att utöva all sin list för att förleda människor bort från min sanning. Vandra därför inför mig och i mitt ljus skall du förstå sanningen, och sanningen skall bevara dig i frihet.

Se tiden härefter är kort, och det som ska göras ska göras NU, och det allra första som ska göras är att omvända sig till mig, så att jag kan leda på den rätta väggen, och då skall även den fåkunnige förstå min sanning och se min väg, så att man inte far vilse.

Kom ihåg: ”JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET, UTAN MIG KAN NI INGET GÖRA.”Många är de som i denna sista tid, innan min tillkommelse, har farit vilse och som går sina egna vägar och satsar på sina egna intressen. Dock har jag en skara, som envist håller fast vid mig och vägrar ge upp att tjäna mig. Du tillhör dessa, om du fortsätter i tro och överlåtelse. Vandra därför vidare i tro och förtröstan detta nya år.

GUD VÄLSIGNE DIG!VÄLSIGNELSERIK SOMMAR

Dagsaktuella händelser Posted on 23 sep, 2014 11:44:31

Sommaren ligger bakom och vi är på väg in i hösten. Genom Guds nåd har jag fått vara med om en mycket välsignelserik sommar. Smålandskonferensen i juli månad var en höjdpunkt. Mycket folk samlades. Det var praktiskt taget fullsatt kyrka varje kvällsmöte. Bönesamlingarna på morgnarna drog mer folk än något år tidigare. Det var helt underbart att se bedjare över hela kyrkan, som sökte Gud för väckelse och andeutgjutelse. Även barn- och ungdomssamlingarna var välbesökta och välsignade. Vi fick faddrar till ca. 90 barn och offerviljan var rekordstor även i år. På lördagskvällen kom det in 181,000 med löftesoffer, vilket är det största enskilda offer i konferensens historia. Massor av människor strömmade fram till förbön under kvällsmötena. Vi ser att det är enorma behov hos människor efter att få uppleva Guds ingripande i sina liv.

Senare i juli besökte jag Mirakelkonferensen på Arken i Kungsängen, där jag predikade i två möten. Också här mötte jag en stor längtan och öppenhet. Människor i skaror strömmade fram till förbön. På lördag förmiddag kom Herren på ett alldeles speciellt sätt. Efter min predikan kom den kände förkunnaren Roger Larsson fram ledd av den helige Ande. Han hämtade en urna med smörjelseolja, som han hade planerat där vid något tidigare tillfällen. Denna urna bars runt hlea lokalen och folket följde efter. Guds härlighet sänkte sig ner över alla församlade och Herren talade profetiskt genom sin tjänare. Vi förstår att Gud håller på att göra något nytt i landet.

Första veckan i september hade vi en bibelvecka på vår nyinköpta camping Vevlinge i Bollnäs. Vänner kom från från olika delar av landet för att vara med. På dagarna samlades ett 70-tal och på kvällarna var det ännu flera. Jag undervisade tillsammans med Birger Skoglund, David och Göran Duveskog samt Tord och Susanne Renkel. Redan i första samlingen på tisdagen bröt Guds Ande igenom och vi upplevde Guds påtagliga närvaro. Sedan fortsatte det under resten av veckan. På lördagskvällen hade vi en smörjelsegudstjänst, då alla deltagare blev smorda med olja och fick förbön. Få klarade av att stå på benen på grund av Guds starka närvaro. Det var helt underbart. Vi avslutade med en gudstjänst i Betel-kyrkan på söndag förmiddag.

Senast besökte jag Storsjökyrkan i Östersund under en week-end. Vi började på lördagen kl. 14 med ett böneseminarium. Ett 70-tal vänner kom. Jag mötte en stor längtan och öppenhet. På kvällen hade vi ett väckelsemöte, då nästan alla kom fram till förbön och fick ett starkt vidrörande av Gud, och vi avslutade med en välsignad gudstjänst på söndagen. Pastor David Larsson och vännerna däruppe var mycket glada och tacksamma för besöket. All ära till Herren.

Gud håller på att göra något nytt i vårt land. Vi behöver en starkare andeutgjutelse för att en förändring skall ske. Det är Guds församling, som har fått möjligheterna att förändra den andliga situationen. Vi kan inte förlita oss på att våra politiker skall klara av det. Men för att detta skall kunna ske måste vi inta vår plats och söka den smörjelse och kraft som de första lärjungarna upplevde på den övre salen i Jerusalem. Låt oss fortsätta att söka Guds ansikte tills det bryter igenom på plats efter plats. Gud behöver oss var och en. Gud välsigne dig!INFÖR SOMNMARENS KONFERENS

Dagsaktuella händelser Posted on 19 jun, 2014 12:04:42

Vi står inför en ny konferenssommar. Själva beder vi mycket för Smålandskonferensen på Ralingsåsgården utanför Aneby. Denna konferen som började nere på Doestorps gård 1970 har betytt oerhört mycket för utvecklingen av Trosgnistans mission. Det som jag upplever som mycket betydelsefullt för en konferens är den atmosfär som den präglas av. För det första måste den ha ett syfte som är Gud välbehagligt och för det andra bör den genomsyras av bönens ande.

Smålandskonferensen föddes utifrån en vision, som var kopplad till en gudomlig kallelse att nå ut med evangelium till andra länder. För vår del handlade det om att gå in i ett litet pionjärarbete i Kenya. Gud visste att vi behövde en bredare bas än bara Betelförsamlingen i Runemo för att kunna genomföra uppdraget, och därför visade han en strategi, som sedan har lett till en allt större expansion. Trosgnistan berör idag ca. 16 olika länder.

Det räcker emellertid inte bara med att man har en vision och att man står i ett stort uppdrag, utan för att detta skall gå vidare och utvecklas, så är det så viktigt att det ständigt närs med uthållig och strategisk bön. Utan denna ingrediens så kommer verksamheten snart att stagnera andligen sett och i bästa fall blir det en filantropisk verksamhet utan den andliga dimensionen och visionen. Både vid hemmabasen och under vår konferens på Ralingsås har därför bönen fått en betydelsefull plats. Morgonbönen under Smålandskonferensen har samlat alltfler deltagare. Ofta är 2-300 samlade i stark bön. Många uppskattar denna samling väldigt mycket.

Jag är glad över att se hur flera konferenser i sommar utlyser både bön och fasta. Fler och fler inser att bönen är det grundläggande elementet för seger och framgång i Guds rike. Det räcker inte bara med bra organisation, goda talare, bra sång och musik. Allt detta behövs, men det är bönen som skapar den speciella atmosfär som ger konferensen en himmelsk dimension. Gudsnärvaron var det viktigaste för Moses och bör vara det viktigaste för oss idag. Det bör stiga ett rop från våra hjärtan: ”GUD VI VILL SE DIN HÄRLIGHET.” Vår längtan inför årets konferens är att Guds kraft och härlighet skall manifesteras på ett påtagligt till frälsning, befrielse och helande för behövande människor.

KOM IHÅG ÅRETS SMÅLANDSKONFERENS I DIN FÖRBÖNER. GUD VÄLSIGNE DIG!ALIGN-KONFERENS I TURKIET

Dagsaktuella händelser Posted on 14 dec, 2013 12:35:48

I november månad hade vi den stora glädjen att samlas till en ny ALIGN-konferens i Turkiet. ALIGN är Trosgnistans nätverk som förenar våra medlemsorgansiationer i mer än tio länder. Detta grundades 2002, då vi var samlade till en partnerkonferens på Trunnagården i Orsa. Sedan dess har ledare från våra samarbetspartners i olika länder mötts i Indien, Israel, Kenya och denna gång valde vi Turkiet. Detta land ligger bra till avståndsmässigt och det är ju också gammal biblisk mark.
Göran Duveskog undervisar gruppen på en gammal arena i Efesus

65 ledare kom från ett tiotal länder och vi lyckades hyra in konferensen till ett mycket förmånlig pris på ett hotel i Kusadasi, som ligger strax i närheten av gamla Efesus. Temat för konferensen var ”Ledarskap i kristider”, vilket många deltagare upplevde som mycket aktuellt. På dagarna hölls seminarier i linje med detta tema, och vi blev mycket välsignade av den fina förkunnelse vi fick lyssna till av flera av våra nyckelledare. En eftermiddag ägnades åt samtal runt vårt omfattande fadderprogram. På kvällarna sjöng vi och många delade sina vittnesbörd.

Det gavs också tid till gemenskap och samtal. Ett viktigt syfte med ALIGN är att våra ledare skall lära från varandra och att gemenskapsbanden mellan dem skall stärkas. Detta upplevs som mycket berikande.
Ingegerd och Curt fram det gamla biblioteket i Efesus

Naturligtvis gavs det också tillfälle till sight-seeing. En eftermiddag besökte vi det gamla Efesus, där Paulus verkade under en tid på Tyrannus lärosal. På denna plats har det grävts fram imponerande ruiner från den gamla romerska tiden. Vi besökte också en gammal basilika från den tid då kristendomen blomstrade här.
Deltagare från Indien

Under veckoslutet gjorde vi en rundresa till Ladiocea, Filadelfia, Sardes och sedan tillbaka till Smyrna (numera Izmir), varifrån vi sedan återvände till våra respektive länder. Alla deltagare upplevde denna konferens och rundresa som mycket berikande, och de uttryckte sina stora tacksamhet den sista kvällen.SEGERRIK SMÅLANDSKONFERENS

Dagsaktuella händelser Posted on 15 jul, 2013 16:02:40

Vi har precis återvänt från en segerrik Smålandskonferens. Detta år hade vi fler fasta deltagare än förra året och uppslutningen var över förväntan. Under hela veckan var konferenskyrkan praktiskt taget fullsatt varje kväll utom kanske första kvällen. Den rymmer drygt 800 personer. Framförallt upplevde vi Guds mäktiga närvaro på ett påtagligt sätt i många möten. Folk bara strömmade fram för att få ett vidrörande av Herren. Som i tidigare konferenser så var uppslutningen till morgonbönen helt fantastisk. Bönens Ande var starkt utgjuten, och vi upplever att Gud håller på att göra något nytt bland sitt folk.

Sången och musiken var i år verkligen smord av Gud, och det var kvällar när Anden bara föll under lovsången. Mikael Järlestrand samt Anders Spetz och Anders Ekstedt var speciellt inbjudan för att sjunga, och de sjöng ner himlen över konferensdeltagarna.

Förkunnarna frambar sina budskap under stark smörjelse. Många kvällar bara strömmade skaror fram till förbön och de fick starka vidrörande av Guds kraft. Sista kvällen predikade Birger Skoglund under tårar om en syn han sett för en tid sedan. Han hade ett sett ett smutsigt nät fullt av döda småkryp med en stor otäck spindel mitt i nätet, som hade sänt sig ner över många församlingar i landet. Men så fick han se hur en stark Andens vind kom och blåsta bort detta nät, och då fick församlingarna liv på nytt. I eftermötet sökte så många sig fram, så att hela mittgången fylldes ända upp till ytterdörren. Längtan är stor efter någort nytt i landet.

Ungdomarna i konferensen hade flera nattmöten, då många fick möta Herren. De fick döpa 5 ungdomar till Kristus. Mia Sjöö hade 90 barn i samlingarna för mindre barn. Vi hade en underbar familjegudstjänst på lördags eftermiddag, då även barnen skrev böneämne och sökte Herren. Offerviljan var även i år stor. Många insamlingar gällde olika missionsprojekt. På lördagskvällen kom det in över 100,000 kr. till konferensens omkostnader, vilket visar att många älskar Smålandskonferensen. Ett 50-tal barn fick faddrar. Sammanlagt kom det in över 800,000 kr under veckan. För allt ger vi Herren alla ära. Tack för era förböner!SMÅLANDSKONFERENSEN

Dagsaktuella händelser Posted on 04 jul, 2013 15:22:21

Smålandskonferensen kom till under en bönepromenad på en skogsstig utanför Edsbyn i Hälsingland. Året var 1969. Jag hade kommit upp till Edsbyn tillsammans med min bror Ove under senhösten 1967, och vi tjänade som evangelister i området. Plötsligt under min bönestund kom ett tilltal från Herren: ”Du skall åka ner till din föräldragård och ordna en konferens”. Det var sannerligen inget lätt steg att ta, men ändå kom det en sådan övertygelse i min ande, så att jag vågade framföra det till de ledande bröderna i församlingen. Mänskligt sett var det ju ett omöjligt företag, att en församling skulle resa nästan 60 mil till en gård i mörkaste Småland för att ordna en konferens, men församlingsledarna upplevde att det var från Herren.

I juli 1970 hölls den första Smålandskonferensen på Doestorps gård, 3 mil utanför Vetlanda. Vi ordnade på bästa sätt; satte upp ett tält på en åker; ordnade en enkel matservering nere i det röda bostadshuset; hyrde några ödekåkar i området och ungdomarna fick ligga i höet på logen. Folk strömmade till och vi hade en härlig konferens. För övrigt blev jag själv och min familj avskiljda under denna konferens för vår första missionsperiod i Kenya.

Konferensen fortsatte sedan under 31 år på denna plats. Ladugården byggdes om till logement och matsal. En el-kabel lades ut i åkern för husvagnarna, och tältet blev större och större för varje år. Upp till närmare 1000 personer kunde samlas i ett kvällsmöte och över 100 husvagnar stod uppställda runt tältet. Framförallt var det en underbar sanktion från himlen över konferensen. Talare kom dit från många platser i världen. Mycket medel kom också in till missionen.

År 2000 hölls den sista Smålandskonferensen på Doestorps gård. Vi upplevde att det var allt svårare att kunna ta emot så mycket folk på denna plats. Under ett samtal med ledningen för EFK i Örebro framförde vi en förfrågan, om vi kunde få hyra anläggningen i Ralingsås för konferensen. De visade en stor öppenhet för detta och 2001 höll vi konferensen på den fina anläggningen i Ralingsås. Naturligtvis blev det mycket mindre arbete för oss att ställa iordning för konferensen, då det redan fanns en stor konferenskyrka och fina lokaliteter för matservering.

Vi har sedan dess haft många välsignade konferenser i Ralingsås med en strak gudsnärvaro och underbara möten. Inte minst har konferensen präglats av en stark morgonbön, som många har uppskattat mycket. Nu står vi inför den 13:de konferensen på denna plats, och vi tror att Herren skall vara med och välsigna även detta år.Nästa »