Blog Image

Curt Johanssons blogg

INFÖR SOMNMARENS KONFERENS

Dagsaktuella händelser Posted on 19 jun, 2014 12:04:42

Vi står inför en ny konferenssommar. Själva beder vi mycket för Smålandskonferensen på Ralingsåsgården utanför Aneby. Denna konferen som började nere på Doestorps gård 1970 har betytt oerhört mycket för utvecklingen av Trosgnistans mission. Det som jag upplever som mycket betydelsefullt för en konferens är den atmosfär som den präglas av. För det första måste den ha ett syfte som är Gud välbehagligt och för det andra bör den genomsyras av bönens ande.

Smålandskonferensen föddes utifrån en vision, som var kopplad till en gudomlig kallelse att nå ut med evangelium till andra länder. För vår del handlade det om att gå in i ett litet pionjärarbete i Kenya. Gud visste att vi behövde en bredare bas än bara Betelförsamlingen i Runemo för att kunna genomföra uppdraget, och därför visade han en strategi, som sedan har lett till en allt större expansion. Trosgnistan berör idag ca. 16 olika länder.

Det räcker emellertid inte bara med att man har en vision och att man står i ett stort uppdrag, utan för att detta skall gå vidare och utvecklas, så är det så viktigt att det ständigt närs med uthållig och strategisk bön. Utan denna ingrediens så kommer verksamheten snart att stagnera andligen sett och i bästa fall blir det en filantropisk verksamhet utan den andliga dimensionen och visionen. Både vid hemmabasen och under vår konferens på Ralingsås har därför bönen fått en betydelsefull plats. Morgonbönen under Smålandskonferensen har samlat alltfler deltagare. Ofta är 2-300 samlade i stark bön. Många uppskattar denna samling väldigt mycket.

Jag är glad över att se hur flera konferenser i sommar utlyser både bön och fasta. Fler och fler inser att bönen är det grundläggande elementet för seger och framgång i Guds rike. Det räcker inte bara med bra organisation, goda talare, bra sång och musik. Allt detta behövs, men det är bönen som skapar den speciella atmosfär som ger konferensen en himmelsk dimension. Gudsnärvaron var det viktigaste för Moses och bör vara det viktigaste för oss idag. Det bör stiga ett rop från våra hjärtan: ”GUD VI VILL SE DIN HÄRLIGHET.” Vår längtan inför årets konferens är att Guds kraft och härlighet skall manifesteras på ett påtagligt till frälsning, befrielse och helande för behövande människor.

KOM IHÅG ÅRETS SMÅLANDSKONFERENS I DIN FÖRBÖNER. GUD VÄLSIGNE DIG!VÄLSIGNELSERIK TID I KENYA

Reserapporter Posted on 01 apr, 2014 15:06:58

Jag har tillsammans med min fru Ingegerd haft den stora förmånen att besöka Kenya under 7 veckor i början av året. Det blev en intensiv tid med möten, seminarier och även praktiskt arbete. Herren har varit med på ett underbart sätt och vi har fått vara med om en härlig tid, trots att vi också stött på en del svårigheter.

Stora skaror samlas till gudstjänsterna
Det har varit mycket uppmuntrande att besöka olika platser varje söndag och att få se stora skaror samlas. Kyrkorna har ofta varit för små, så folket har fått samlas under öppen himmel. Ibland har det varit över 1000 personer i en gudstjänst. I Kuria, där vi började vårt missionsarbete på 70-talet, växer församlingarna. Just nu byggs en kyrka i Kehancha, som är Kurias centralort, bygger vi just nu en kyrka som kommer att rymma ca 1000 personer. Man håller nu på att lägga på ståltakstolarna. Vi hade ett underbart möte där, då den halvfärdiga kyrkan fylldes med folk. Möte i fullsatt kyrka i Kuria

Stort möte i Masai

En söndag besökte vi Masai dit vi hade blivit inbjudna av vår ledare James Konchella. Det var dålig väg dit, men när vi kom dit möttes vi av över 1000 masaier klädda i sina traditionella dräkter, som välkomnade oss med sång och dans. Det var så öppet att predika evangelium och då inbjudna gick ut till frälsning, så lyftes nästan alla händer och jag fick leda dem i frälsningens bön. Senare berättade pastorn att kyrkan var helt full och många var nyfrälsta. Idag har våra kyrkor i Masai ca. 10 000 medlemmar.
Masaikvinnor sjunger och dansar

Förnyelsevåg bland ledare och pastorer
Ca 400 ledare och pastorer har samlats i två seminarier, ett i Migori och ett annat i staden Eldoret. Deltagarna har kommit från oilka delar av Kenya, från Turkana i norr till Masai i söder. Undervisningen har präglats av stark gudsnärvaro och smörjelse. Vi avslutade varje seminarium med att smörja deltagarna med olja och be för dom. Det utlöste en våg av förnyelse och glädje. Vi lägger stor vikt vid att våra ledare inte bara får teologisk kunskap, utan att de också får uppleva den helige Andes mäktiga kraft i sina liv. Jesus och Paulus gjorde detsamma.
Pastorsseminariet i Eldoret

Ny matsal i Migori och brunnsborrning i Lwala

PÅ vårt högkvarter i Migori har våra ledare byggt en ny matsal som rymmer över 100 gäster. Tyvärr hade de gjort alla köksbänkarna alldeles för höga, så vi tvingades sänka dom från 110 cm till 90 cm. På vårt nya barnhem i Lwala började vi ett brunnsborrningsprojekt. Tyvärr borrade man alldeles för lågt första omgången, endast 66 m. De fick borra ett nytt hål som mätte 156 m. Från detta flödade det vatten över hela tomten. Nu återstår det att provpumpa, installera en pump samt att bygga ett vattentorn.
Borrning efter vatten i Lwala

Vår son med familj besökte oss
Det var också en stor glädje för oss att vår son Michael med familj kom och besökte oss de två sista veckorna av vår vistelse. Han var bara 4 månader gammal, då vi reste ut till Kenya 1970. Nu önskade han att hans två barn Amanda och William skulle få se var deras pappa växte upp under sina 9 första år. De fick följa med till Komotobo, där vi bodde de 5 första åren. Det var en upplevelse för dom att få besöka barnhemmet och handikapphemmet m.m. De hade också tillfälle att besöka Masai Mara under en dag, där alla de afrikanska djuren håller till.
Michael med familj på safari

Vi avslutade vårt besök i Mombasa, där jag hade tillfälle att vara med på Svenska Missionsrådets seminarium, som handlade om förändring och organisationsutveckling. Det har verkligen varit en innehållsrik resa, och jag är så tacksam för att verket går vidare genom Guds nåd och välsignelse.VÄLSIGNAD START PÅ DET NYA ÅRET

Undervisning Posted on 18 jan, 2014 19:36:38

Starten på 2014 har varit speciell för mig. Jag var inbjuden till tre olika konferenser. Den första var nyårskonferensen på Josua i Gamleby, därefter följde Bönekonferensen på Kristet Center i Örebro och senats Ledarkonferensen på Arken i Kungsängen. Samtliga konferenser har präglats av en underbar gemenskap i den helige Ande. Gud håller på att stämma sitt folk i ett ackord, och det måste börja med ledarna. Många förkunnare har varit med i dessa konferenser, och vi har upplevt en gemensam bön och längtan, och det är en ny våg av väckelse i vårt land. Det har varit helt underbart.

Den första församlingen föddes när den helige Ande föll på Övre Salen i Jerusalem och exploderade i en oerhört stark missionsepok. De ca. 120 personer som kom tillsammans var inte upptagna med kyrkopolitiska diskussioner eller djupa teologiska debatter, men de bad i ett enda ackord att de skulle få uppleva löftet som Jesus hade gett dem: Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus tillät dem inte att gå ut i uppdraget, innan de var beklädda med den övernaturliga smörjelse och kraft, som var förutsättningen för att de skulle lyckas.

Vi har försökt med all möjliga olika strategier och koncept för uppnå framgångar i församlingsarbetet, men om vi inte söker Herren för den kraft och förmåga som verkade i Jesus Kristus och de första apostlarna, då de verkade här på jorden, så har vi inte några förutsättningar att lyckas, då det gäller att utbreda Guds rike. Vi behöver studera Guds ord och läsa goda andliga böcker, men det är smörjelsen från Gud som levandegör Ordet och ger den energi som förlöser frälsningsunder, befrielseunder och helandeunder.

Jag är så förhoppningsfull, då jag i vårt land möter förkunnare, systrar och bröder som hungrar och törstar efter Guds Ande, Guds kraft och Guds härlighet. Det har alltid varit detta som har förlöst väckelseskeenden under församlingens historia. Det håller på att hända något nytt i vårt land, prisat vare Herren! Under konferenserna i början av året har jag sett hur människor bara har rusat fram för att uppleva Gud och hans kraft i sina liv. Det finns en desperat längtan efter den kraft, som de första lärljungarna fick erfara.

Jag tror att vi är inne i slutfasen av församlingens tidsepok, som skall kulminera med att Jesus kommer för att hämta sin brudeförsamling. Se 1 Tess. 4:15-17. Jesus kommer inte för en förvärldsligad, ljum och nedsölad brud, nej, han kommer för en brud klädd i hans härlighet. Därför upplever vi nu en förnyad våg av Guds närvaro och kraft. Församlingen skall göras redo. Jag tror att vi också i detta skeende på nytt skall få se Herrens kraft manifesterad i under och tecken som under den första tiden. Det skall inte sluta sämre än hur det började.

Var öppen och beredd detta nya år på vad Gud vill göra genom ditt liv. Sök honom som aldrig tidigare. Samla Guds folk i bön och i bön och fasta. Sök Herrens ansikte för en mäktig andeutgjutelse. Gud har räckt ut sina händer mot oss. Låt oss ta emot det som han har för oss, och vi skall få uppleva att vi är mer än övervinnare genom hans mäktiga kraft. GUD VÄLSIGNE DIG!ALIGN-KONFERENS I TURKIET

Dagsaktuella händelser Posted on 14 dec, 2013 12:35:48

I november månad hade vi den stora glädjen att samlas till en ny ALIGN-konferens i Turkiet. ALIGN är Trosgnistans nätverk som förenar våra medlemsorgansiationer i mer än tio länder. Detta grundades 2002, då vi var samlade till en partnerkonferens på Trunnagården i Orsa. Sedan dess har ledare från våra samarbetspartners i olika länder mötts i Indien, Israel, Kenya och denna gång valde vi Turkiet. Detta land ligger bra till avståndsmässigt och det är ju också gammal biblisk mark.
Göran Duveskog undervisar gruppen på en gammal arena i Efesus

65 ledare kom från ett tiotal länder och vi lyckades hyra in konferensen till ett mycket förmånlig pris på ett hotel i Kusadasi, som ligger strax i närheten av gamla Efesus. Temat för konferensen var ”Ledarskap i kristider”, vilket många deltagare upplevde som mycket aktuellt. På dagarna hölls seminarier i linje med detta tema, och vi blev mycket välsignade av den fina förkunnelse vi fick lyssna till av flera av våra nyckelledare. En eftermiddag ägnades åt samtal runt vårt omfattande fadderprogram. På kvällarna sjöng vi och många delade sina vittnesbörd.

Det gavs också tid till gemenskap och samtal. Ett viktigt syfte med ALIGN är att våra ledare skall lära från varandra och att gemenskapsbanden mellan dem skall stärkas. Detta upplevs som mycket berikande.
Ingegerd och Curt fram det gamla biblioteket i Efesus

Naturligtvis gavs det också tillfälle till sight-seeing. En eftermiddag besökte vi det gamla Efesus, där Paulus verkade under en tid på Tyrannus lärosal. På denna plats har det grävts fram imponerande ruiner från den gamla romerska tiden. Vi besökte också en gammal basilika från den tid då kristendomen blomstrade här.
Deltagare från Indien

Under veckoslutet gjorde vi en rundresa till Ladiocea, Filadelfia, Sardes och sedan tillbaka till Smyrna (numera Izmir), varifrån vi sedan återvände till våra respektive länder. Alla deltagare upplevde denna konferens och rundresa som mycket berikande, och de uttryckte sina stora tacksamhet den sista kvällen.NYTT BARNHEM INVIGT I KENYA

Reserapporter Posted on 05 okt, 2013 10:02:22

Jag har haft glädjen att återvända till Kenya under två veckor i september tillsammans med min bror Ove och mina två kusiner Tage och Alf. En av mina kusiner hade donerat en större summa för att uppföra en ny barnhemsbyggnad på en plats i närheten av Viktoriasjön, som heter Lwala. Sedan tidigare har vi haft verksamhet på denna plats med en församling och ett barnhem med ca. 25 barn, men det var i stort behov av upprustning och det var även behov av en ny byggnad för spädbarn. Nu har vi lyckats bygga en fin och ändamålsenlig byggnad med plats för ytterligare 25 barn.

Fr.v. Alf, Curt, Tage och Ove framför nya barnhemmet

Första helgen besökte vi Komotobo, där de hade ordnat ett stort möte för oss. Kyrkan var alldeles för liten att rymma de ca. 2000 personer som kom. Vi fick hålla mötet ute i det fria. Det gick bra eftersom klimatet är ganska behagligt vid denna årstid med lite lagom moln, så att det inte blir för hett. Flera körer sjöng under stor hänförelse och inspiration. Mina kusiner hälsade på folket och min bror Ove gav ett budskap, sedan fick jag ta över. Det var verkligen en öppen himmel över mötet och Guds härlighet kom ner över oss. Många bad frälsningens bön och sedan ledde jag i bön för sjuka och lidande. Flera tillkännagav att de blivit helade. Ja, det var verkligen en underbar dag på Komotobo missionsstation, där vi en gång började missionsarbetet i Afrika.

Den nya barnhemsbyggnaden i Lwala

Intensiva förberedelser pågick i Lwala inför nästa helgs invigning av barnhemmet. Ove och mina kusiner besökte barnhemmet under veckan och delade ut kläder och leksaker till barnen. Alla barn fick nya skoluniformer och även nya skor och en ryggsäck. Samtliga går nu i skola. Då vi anlände på söndagsmorgonen var den stora kyrkan fullsatt med förväntansfulla människor. Flera personer från de lokala myndigheterna var också närvarande. Efter inledning och härlig sång fick jag dela Guds ord. Det var mycket öppet att predika. Även denna gång fick jag leda många i frälsningens bön och sedan bad jag för de sjuka.

Efter gudstjänsten följde invigningsceremonin. Min kusin Tage fick klippa bandet till den nya byggnaden under folkets jubel. Därefter följde många tal av olika myndighetspersoner. Flera körer sjöng återigen och det drog ut till fram på sena eftermiddagen. Därefter blev vi all bjudna på mat. Vi återvände sedan till Migori, där vi bodde under besöket. Vi var trötta men glada och välsignade efter en underbar dag.

Flera har redan ansökt om att få lämna in små föräldralösa barn på det nya barnhemmet, och vi tror att det skall bli till stor välsignelse.SEGERRIK SMÅLANDSKONFERENS

Dagsaktuella händelser Posted on 15 jul, 2013 16:02:40

Vi har precis återvänt från en segerrik Smålandskonferens. Detta år hade vi fler fasta deltagare än förra året och uppslutningen var över förväntan. Under hela veckan var konferenskyrkan praktiskt taget fullsatt varje kväll utom kanske första kvällen. Den rymmer drygt 800 personer. Framförallt upplevde vi Guds mäktiga närvaro på ett påtagligt sätt i många möten. Folk bara strömmade fram för att få ett vidrörande av Herren. Som i tidigare konferenser så var uppslutningen till morgonbönen helt fantastisk. Bönens Ande var starkt utgjuten, och vi upplever att Gud håller på att göra något nytt bland sitt folk.

Sången och musiken var i år verkligen smord av Gud, och det var kvällar när Anden bara föll under lovsången. Mikael Järlestrand samt Anders Spetz och Anders Ekstedt var speciellt inbjudan för att sjunga, och de sjöng ner himlen över konferensdeltagarna.

Förkunnarna frambar sina budskap under stark smörjelse. Många kvällar bara strömmade skaror fram till förbön och de fick starka vidrörande av Guds kraft. Sista kvällen predikade Birger Skoglund under tårar om en syn han sett för en tid sedan. Han hade ett sett ett smutsigt nät fullt av döda småkryp med en stor otäck spindel mitt i nätet, som hade sänt sig ner över många församlingar i landet. Men så fick han se hur en stark Andens vind kom och blåsta bort detta nät, och då fick församlingarna liv på nytt. I eftermötet sökte så många sig fram, så att hela mittgången fylldes ända upp till ytterdörren. Längtan är stor efter någort nytt i landet.

Ungdomarna i konferensen hade flera nattmöten, då många fick möta Herren. De fick döpa 5 ungdomar till Kristus. Mia Sjöö hade 90 barn i samlingarna för mindre barn. Vi hade en underbar familjegudstjänst på lördags eftermiddag, då även barnen skrev böneämne och sökte Herren. Offerviljan var även i år stor. Många insamlingar gällde olika missionsprojekt. På lördagskvällen kom det in över 100,000 kr. till konferensens omkostnader, vilket visar att många älskar Smålandskonferensen. Ett 50-tal barn fick faddrar. Sammanlagt kom det in över 800,000 kr under veckan. För allt ger vi Herren alla ära. Tack för era förböner!SMÅLANDSKONFERENSEN

Dagsaktuella händelser Posted on 04 jul, 2013 15:22:21

Smålandskonferensen kom till under en bönepromenad på en skogsstig utanför Edsbyn i Hälsingland. Året var 1969. Jag hade kommit upp till Edsbyn tillsammans med min bror Ove under senhösten 1967, och vi tjänade som evangelister i området. Plötsligt under min bönestund kom ett tilltal från Herren: ”Du skall åka ner till din föräldragård och ordna en konferens”. Det var sannerligen inget lätt steg att ta, men ändå kom det en sådan övertygelse i min ande, så att jag vågade framföra det till de ledande bröderna i församlingen. Mänskligt sett var det ju ett omöjligt företag, att en församling skulle resa nästan 60 mil till en gård i mörkaste Småland för att ordna en konferens, men församlingsledarna upplevde att det var från Herren.

I juli 1970 hölls den första Smålandskonferensen på Doestorps gård, 3 mil utanför Vetlanda. Vi ordnade på bästa sätt; satte upp ett tält på en åker; ordnade en enkel matservering nere i det röda bostadshuset; hyrde några ödekåkar i området och ungdomarna fick ligga i höet på logen. Folk strömmade till och vi hade en härlig konferens. För övrigt blev jag själv och min familj avskiljda under denna konferens för vår första missionsperiod i Kenya.

Konferensen fortsatte sedan under 31 år på denna plats. Ladugården byggdes om till logement och matsal. En el-kabel lades ut i åkern för husvagnarna, och tältet blev större och större för varje år. Upp till närmare 1000 personer kunde samlas i ett kvällsmöte och över 100 husvagnar stod uppställda runt tältet. Framförallt var det en underbar sanktion från himlen över konferensen. Talare kom dit från många platser i världen. Mycket medel kom också in till missionen.

År 2000 hölls den sista Smålandskonferensen på Doestorps gård. Vi upplevde att det var allt svårare att kunna ta emot så mycket folk på denna plats. Under ett samtal med ledningen för EFK i Örebro framförde vi en förfrågan, om vi kunde få hyra anläggningen i Ralingsås för konferensen. De visade en stor öppenhet för detta och 2001 höll vi konferensen på den fina anläggningen i Ralingsås. Naturligtvis blev det mycket mindre arbete för oss att ställa iordning för konferensen, då det redan fanns en stor konferenskyrka och fina lokaliteter för matservering.

Vi har sedan dess haft många välsignade konferenser i Ralingsås med en strak gudsnärvaro och underbara möten. Inte minst har konferensen präglats av en stark morgonbön, som många har uppskattat mycket. Nu står vi inför den 13:de konferensen på denna plats, och vi tror att Herren skall vara med och välsigna även detta år.SPÄNNANDE RESA TILL KINA

Reserapporter Posted on 03 maj, 2013 12:35:29

Ingegerd och jag blev inbjudna av en god vän att besöka Kina i slutet av april. Vi reste via Helsingfors till storstaden Shanghai i södra Kina. Vår vän mötte oss där tillsammans med en kinesisk tolk, som skulle var med oss på resa. Vi tog en taxi till staden Suzhou, där vi övernattade. Nästa dag reste vi med tåg och bil till en liten bibelskola på landsbygden. Den var mycket enkel och primitiv. Där studerade 20 ungdomar Guds ord. Jag fick tillfälle att undervisa dem ett par timmar och sedan ville alla ha förbön. Det var så gripande att möta dessa enkla, fattiga människor, som hade en sådan längtan och iver att studera Bibeln. Vi blev också bjudna på en äkta kinesisk måltid. I vår smak var den kanske inte alltför aptitlig.

Vi for sedan vidare i en liten minibuss till staden Huoqui, där vi fick övernatta hemma hos en kristen syster. Hon var så omtänksam och gästvänlig. På morgonen blev vi bjudna på en kinesisk frukost. Lite annorlunda för oss! Därefter for vi iväg till en bibelskola i utkanten av staden, där ett 30-tal pastorer och kristna arbetare var samlade till en tio dagars kurs. Det var en mäktig bönens ande utgjuten bland dessa ledare, som hade gått igenom mycket svårigheter och umbärande för sin tros skull. Många har blivit arresterade och en del har suttit i fängelse. Jag undervisade dem både på förmiddagen och eftermiddagen. Sedan bad vi för dem med handpåläggning. Vi mötte en sådan tacksamhet och glädje bland dem. Även på denna plats blev vi bjudna på kinamat. Denna gång lite mer smaklig.

Vi åkte sedan vidare till jättestaden Hefei med över 5 miljoner invånare. En hypermodern stad med breda fina gator och massor av skyskrapor. En frimodig pastor hyr flera lokaler i skyskraporna, där han håller möten. Han verkar lite mer öppet och myndigheterna känner väl till hans verksamhet. Efter en natt på ett hotell undervisar jag nästa morgon i en av församlingarna. De sjöng härlig lovsång och det var öppet att tala Guds ord. Jag fortsatte sedan på eftermiddagen, då fler människor har strömmat till, och vi får uppleva en mycket stark gudsnärvaro och smörjelse. På kvällen hade vi möte i en annan lokal, som var helt fullsatt med ca 150 människor. Många universitetsstuderande ungdomar var med i detta möte, och de hade en sådan längtan efter Gud.

Nästa dag åkte vi snabbtåg tillbaka till staden Suzhou, där de hade ordnat ett möte i en undangömd lokal på en bakgård. Ett par hundra hade samlats, och det var mycket öppet att predika. På söndag morgon är vi inbjudna till ett annat möte i en större lägenhet, där över 100 människor har packat in sig. Där hade vi också ett starkt möte. Pastorn var dock mycket försiktig och vi fick vänta över en timma med att lämna, så att vi inte skulle ses tillsammans med församlingen, när vi lämnade.

Vi for sedan med snabbtåg till Shanghai, där vi hade möjlighet att se stadens otroligt storslagna centrum med lyxbutiker. Vi besökte också en berömd trädgård från Ming-dynastins tid. Nästa dag blev det hemresa. Tyvärr blev planer tre timmar försenat på grund av tekniskt fel. Vi missade anknytningen i Helsingfors och kom hem till Bollnäs kl 2 på natten. Trötta efter en strapatsrik men spännande resa.« FöregåendeNästa »